Årsmøte MFU 2012

MFU vil avholde årsmøte for 2012 neste mandag, 10. september, i auditorium 4, BBB, fra klokken 16:15.
Vi håper at så mange som mulig vil ha anledning til å delta.

Saksliste: Årsmøte_MFU_2012