Rapport fra trivselsundersøkelsen

Mental helse-gruppen har i dag fått ferdigstilt sin rapport fra trivselsundersøkelsen vi gjennomførte ved MOF UiB våren 2012.

Denne kan du lese her:
Rapport for trivselsundersøkelsen 2012

Vi håper denne rapporten vil bidra til å øke trivselen for alle her på fakultetet!

Send gjerne kommentarer eller innspill til mfu@uib.no

542_503798996297862_559525319_n