Vil du bli en del av MFU?

Medisinsk fagutvalg (MFU) er en lovpålagt studentrådsorganisasjon for medisinstudentene ved fakultetet vårt. Vi jobber for kvalitetssikring av undervisning og eksamen, ny studieplan og for å sikre alle en best mulig studietilværelse! I løpet av den siste tiden har MFU gjort mye og stort! Dette ble vi i vår belønnet med ved at MFU ble kåret til det beste studentutvalget ved UiB!

MFU består av kullrepresentanter fra hvert kull (2 stk fra 1. og 2.studieår, 1 stk fra de resterende årskullene) samt representanter som har søkt friplasser. Det er nå på tide å sette sammen det nye styret for studieåret 2013/2014. Er du interessert, engasjert og motivert, og har lyst til å bli en del av oss? Still til valg som MFU-representant for kullet ditt, eller send en mail til mfu@uib.no og søk om friplass i styret! Frist for å søke er 29.08!

Vi gleder oss til å få deg med på laget!

Har du noen spørsmål, er det bare å ta kontakt!