MFU årsmøte

22.august arrangerer MFU årsmøte. Her vil vi legge fram hva vi har jobbet med, og for, i forrige studieår. Årsmøte er et åpent møte, så alle studenter er hjertelig velkomne til å delta! Dette er en super mulighet til å bli bedre kjent med MFU som organisasjon og til å komme med innspill til videre arbeid og satningsområder!

PPROGRAM FOR MFUs ÅRSMØTE
Når: 22. august, kl.16.15
Sted: Auditorium 2 på BBB

1. Valg av referent og ordstyrer
2. Godkjenning
2.1 Godkjenning av innkalling
2.2 Godkjenning av dagsorden
3. Årsrapport 2012/2013
4. Økonomirapport 2012/2013
5. Årsplan 2013/2014
6. Møteavslutning

Vi i MFU gleder oss til å se deg!

live-meeting