Søk om ikke-studieplanfinansierte midler (ISFM)

Hvert år setter fakultetet vårt av et beløp på budsjettet sitt til studentorganisasjoner og -aktiviteter, kalt ikke-studieplanfinansierte midler (ISFM). Studentutvalget ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet (MOSU) har fått i oppgave å fordele de ISFM. Fordelingen foregår slik at hvert fagutvalg tilknyttet de ulike studieprogrammene ved fakultetet, har ansvar for fordeling til studentorganisasjonene tilknyttet dem. MFU har dermed ansvar for tildelingen ved medisinstudiet. Alle studentorganisasjoner som feks. studentidrettslag, kor og liknende ved medisinstudiet, kan søke som økonomisk støtte til sitt arbeid.

Søknadsfristen for å søke om ISFM er 01.10.2013. Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli vurdert, uansett argumentasjon.

Søknaden skal leveres som et samlet pdf-dokument og skal inneholde:

1. Brev med begrunnelse/beskrivelse av behov

Inkludert:

  • Antall (aktive) medlemmer
  • Plan for bruk av pengene
  •  Eventuell bevilgning mottatt i 2013 med dokumentasjon på hva dette har blitt brukt på
  • Tilgjengelig kontaktperson med mailadresse

2. Midlertidig regnskap for 2013

3. Budsjettforslag for 2014

Søknaden sendes til mfu@uib.no

NB! Organisasjoner som går på tvers av studieretninger sender søknad til mosu@uib.no (Feks Status Presens)

Tips til søknad:

  • Søk om et realistisk beløp. Der er ikke slik at jo mer dere søker om, jo mer penger får dere.
  • Ta utgangspunkt i fjorårets bevilgning når dere vurderer hva som er et realistisk beløp.
  • Legg ved dokumentasjon på hva tidligere tildekte midler er blitt brukt på
  • Søknaden skal leveres som et samlet pdf-dokument

Dere vil motta en bekreftelse på mail om at søknaden er mottatt. Fordelingen vil være klar i løpet av januar/februar 2014, og ALLE vil bli underrettet om resultatet.