Høringsmøte om den nye studieplanen

Neste tirsdag, 15. oktober kl 16:15 i Auditorium 2  BBB, vil Medisinsk Fagutvalg (MFU) arrangere et møte angående høring om ny studieplan. Her vil den nye studieplanen diskuteres, og vi håper at flest mulig har anledning til å komme for å presentere sine synspunkter og innspill.
Vi ønsker på dette møtet å bruke mest tid på å diskutere forslagene som foreligger.
Vi vil derfor oppfordre alle som er interesserte i å komme om å lese igjennom rapportene fra arbeidet som foreligger på forhånd, slik at diskusjonen blir mest mulig fruktbar. Begge forslag inneholder mer konkrete beskrivelser i begynnelsen av sine rapporter. Man trenger dermed ikke nødvendigvis lese rapportene fra start til slutt. Klikk på linkene nedenfor for å få tilgang til rapportene.
Vi håper flest mulig har anledning til delta. Dersom du ikke har anledning til å komme, setter vi pris på om du gir dine eventuelle tilbakemeldinger via mail til mfu@uib.no.