Valg av årets prekliniske og kliniske underviser

Nominasjoner for årets prekliniske og kliniske underviser er nå klare. En liste over de nominerte sammen med begrunnelse følger under.

Avstemningen holdes på MiSide, under MFUs gruppe: Til valget 

Om du ikke er medlem av MFUs gruppe vil du få opp en feilmelding. Klikk da på denne lenken for å bli medlem: Meld deg inn i gruppen MFU

Svarfrist er 19. februar.

 

 

Prekliniske undervisere

Arne Tjølsen, nevrobiologi
– Grunnen til at jeg vil at han skal få prisen er at han spiller på vårt lag, underviser på en forståelig måte og er genuint interessert i at vi skal lære. Han ønsker rett og slett vårt beste.

Aurora Martinez, BIOBAS
 – På grunn av hennes nydelig sjarm i forelesningene. Hun fikk flere ganger latterkramper i forelesningene, noe som løsnet opp stemningen i salen og ga en fin tone.

Edvin Schei og Trond Viggo Torgersen, pasientkontakt
– Grunnet deres engasjement i det nye faget Pasientkontakt. De gir mye av seg selv, bidrar til interessant og nyttig læring, samt at jeg har hørt mye positiv respons om dem og faget blant kull 13.

Jan Songstad, medisinsk nomenklaturlære
 – Fordi han underviser på en grundig og underholdende måte, med glimt i øye og stor sjarm.
– Skapte engasjement blant studentene i et ellers tørt fag.

Matej Radunovic, disseksjonsveileder i organatomi
– Matej er kunnskapsrik og oppriktig interessert i at vi skal gjøre det bra. Setningene som gikk igjen i disseksjonstimene var: «Har alle fått det med seg nå? Det er utrolig viktig til eksamen!» Han inviterer alle til å være aktive i undervisningen. Han blander i tillegg inn gode bilder og sammenlikninger, slik at vi skal kunne tilegne oss stoffet på en enklere måte. Matej fortjener rett og slett en klapp på skulderen for å gjøre disskesjonen mye mere interessant og forståelig.

Reidar Myklebust, histologi BIOBAS og makroanatomi
 – Reidar Myklebust er en god pedagog med glimt i øyet. Han viser tydelig at han er interessert i oss som studenter og at vi skal få et læringsutbytte i faget, samt gjøre det bra. Vi mener at Reidar Myklebust klart er den beste prekliniske foreleseren og derfor fortjener litt heder og ære for dette.
– Utrolig dyktig og flink formidler som bryr seg om studentene. Han er alltid godt forberedt og plukker ut klinisk viktig informasjon. En god mann og underviser

Thea Wilson, disseksjonsveileder i organanatomi
– Thea er en dyktig pedagogisk disseksjonsveileder, som alltid stiller forberedt til hver time med gode, enkle forklaringer. Hun er flink til å «grave» fram kunnskap som vi selv besitter og setter det sammen på en oversiktlig måte. Dette gir oss en god mestringsfølelse etter hver disseksjon!

 

Kliniske undervisere

Anne Berit Guttormsen, kirurgi
– Flink, tøff og pedagogisk! Har gjort en ekstraordinær innsats for medisinstudenter gjennom arbeid med akuttmedisin i studieplanen (katastrofekurs, akuttmedisinsk kurs med mer).

Arvid Nilsen, dermatologi og venerologi
 – En aldeles fantastisk underviser som absolutt fortjener prisen. Få som klarer å gjøre hudfaget like spennende, interessant og humoristisk som ham. Med glimt i øyet og smil om munnen får han alle studenter til å føle seg velkomne.
– Nilsen har gjort en stor innsats for å gjøre den praktiske/kliniske undervisningen på hud tilpasset studentene med blant annet studentpoliklinikk. Han bruker humor og historier fra virkeligheten for å motivere til læring, poengtere og skape et miljø hvor det er trygt å spørre om alt. Det er trygt og godt læringsmiljø der Arvid er.
– Jeg hører at Arvid Nilsen skal gå av med pensjon etter undervisningen høsten 2013. Jeg nominerer han i håp om en siste hyllest fra studentene.
– Fantastisk foreleser! Gjør undervisningen meget spennende og har bidratt mye til et godt miljø på hud

Ingvard Wilhelmsen, grunnkurs og indremedisin
 – Wilhelmsen har et repertoar som ikke begrenser seg til å formidle det rent faglige. Med sin livsvisdom og humor stiller han i en særklasse som foreleser.
– Morsom og engasjerende, sentrale tema tydelig fram med reelle eksempler og utmerket forståelse av det han underviste.

Jørgen Krohn, øye
 – Krohn er ein svært engasjert forelesar, og ein av dei mest pedagogiske forelesarane eg har hatt hittil. Han er utrulig flink til å forklare kompliserte ting på ein veldig enkel og illustrerande måte. I tillegg er han ein morsom fyr, som alltid har godt humør, og det er tydeleg at han brenn for faget sitt, noko som selvfølgelig smittar over på oss!
– Fremragende pedagogiske egenskaper. Evne til å forklare stoff på en slik måte at det blir lettfattelig for studenter uten spesielle kunnskaper innen faget.
– Bruker kreative metoder for å vekke interesse blant studentene (Tenker spesielt på oftalmoskopi-konkurransen som engasjerer samtlige og samtidig forbereder til eksamen).
– Gir studentene et godt grunnlag til eksamen, samtidig som han holder seg til det viktigste er viktigst, og det vanligste er vanligst prinsippene. Det viktigste er det vi tar med oss videre ETTER eksamen.
– Han har vært med å gjøre øyefaget utrolig kjekt å holde på med denne høsten! Gode, pedagogiske forelesninger. Artig med øyebunnskonkurransen som han har tatt initiativ til, som fikk oss til å få taket på oftalmoskoperingen!

Kristian Sommerfeldt, pediatri
– Han viser et enormt engasjement i undervisningen av studentene, får frem det som er viktig, og har en formidabel formidlingsevne. Han benytter andre metoder enn kjedelig monolog og bidrar til et godt læringsmiljø.