Åpent møte MFU – Ny studieplan

live-meeting

Kjære alle medisinstudenter,

På fakultetsstyremøte 5. mars 2014 skal ny studieplan for medisinstudiet i Bergen vedtas. Dette er kanskje den største og viktigste endringen for vårt studium på over 20 år!
Medisinsk Fagutvalg (MFU) er sterkt delaktige i dette arbeidet, og ønsker derfor å invitere alle medisinstudenter til åpent møte for diskusjon rundt de viktige avgjørelsene som skal bli tatt.Dette er avgjørelser som blir styrende for hvilken utdanning våre fremtidige kollegaer får. Det er vi som studenter som er ekspertene på hvordan endringene vil føles i studiehverdagen. Det er derfor viktig at flest mulig kommer og sier hva de mener!

Møtet blir mandag 3. februar kl 16:15, i utgangspunktet på konferanserommet BBB. Møtet kan bli flyttet dersom mange kommer.

Du kan lese om prosessen som har vært, samt rapporter fra både arbeidsgruppe 1 (makroplan) og arbeidsgruppe 3 (vurderings- og undervisningsformer) på disse nettsidene:
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib

Vi håper mange kan komme slik at vi får en god og fruktbar diskusjon.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Ny studieplan