Valg av årets prekliniske og kliniske underviser for 2014

Nå er det igjen på tide å stemme frem årets undervisere for 2014!

Følg lenken til «MiSide», og velg alle de kandidatene du synes fortjener denne æren!
https://miside.uib.no/dotlrn/clubs/det-medisinske-fakultet/msu/survey/one-survey?survey_id=129522091

Her følger begrunnelsene for de ulike nominasjonene:


Prekliniske undervisere:

 • Anne Berit Guttormsen – AKU101
  Vi nominerer Anne Berit Guttormsen til årets foreleser på bakgrunn av hennes brennende engasjement innen faget AKU101 og for hennes kontinuerlige støtte til oss studenter både med råd og veiledning. Ikke bare har hun donert av egen fritid for å hjelpe oss med å svare på alt hun kan faglig, hun har også hjulpet oss å kjempe for saker som mer akuttmedisin i læreplanen. Det er få forelesere som i løpet av en uke kan smile, le, rope bestemt og at påtil felle noen tårer. Anne Berit er et levende forbilde for studenter og minner oss alle på hva vi bør strebe etter å være, både som medmenneske, fremtidige leger og som undervisere. Det er få forelesere som klarer å engasjere og involvere publikum på samme måte som Anne Berit får til.
 • Jan Sognstad –  Medisinsk nomenklaturlære
  Jan Songstad har, gjennom sitt engasjement i sitt eget fagfelt, gjort et ellers tørt fag veldig spennende ved at hans genuine interesse i eget fag smitter over på dem han underviser.
 • Kjell Arne Johansson –  Medisinsk etikk
  Han har funnet veldig mange interessante forelesere, og de fleste studenter synes forelesningene er lærerike og ser frem til dem. Han brenner virkelig for faget og det smitter over på oss.
 • Matej Radunovic –  prosectores minores i MED1MANA/ANA
  Han er Mozarts svar innenfor medisin.
 • Per Øyvind Enger –  MED1NEVRO: Hode-/halsanatomi
  Mener han har en effektiv måte å lære bort på og sitter inne med mye kompetanse som han klarer å dele på den god måte.

Kliniske undervisere:

 • Anne Berit Guttormsen –
  Ikke bare er hun en svært dyktig lege med stort engasjement for sine pasienter, men hun tar ansvar og underviser oss studenter på en unik måte – med høy kompetanse, omsorg for studentene og hun tør å være litt streng (og det synes jeg er viktig når man utdanner leger). Et godt forbilde og en god underviser som fortjener en oppmerksomhet for arbeidet hun legger ned for oss studenter, for sine pasienter og for sine kolleger!
 • Birger Lærum –
  Vi nominerer Birger Lærum til prisen for årets undervisar 2014. Han er ein dyktig formidlar; presenterer stoffet på ein oversikteleg og lettfatteleg måte – det er vanskeleg ikkje å lære noko når Lærum underviser.
  Hovudgrunnen til at eg meiner Birger Lærum fortener prisen, er likevel ein annan. Han har nemleg ein heilt usedvanleg god evne til å gi konstruktiv kritikk på ein måte som byggjer opp og ikkje bryt ned. La meg få gi eit eksempel: Mange opplever det skremmande å vere ein klinikk-situasjon (typisk snakke med eller undersøkje pasientar) eller presentere journal/sjukehistorie med både dyktig(e) lege/-ar og medstudentar som publikum. Birger Lærum evnar å ufarleggjere det heile. Han er rask med å kommentere det positive og brukar milde ord når han peikar på forbetringspotensiala. Resultatet er ein trygg læringsatmosfære, kor me som studentar får motivasjon for å lære og å utvikle oss, i staden for å bli motlause
 • Gard Svingen – MEDIND1
  Svingen har under samtlige forelesninger og kurs vist at han har evnen til å formidle kunnskap på en studentvennlig måte som er spennende og morsom. Hans unge alder gjør han, etter min mening, til en utmerket foreleser, ettersom han har en bedre forståelse av hvordan kunnskap bør formidles til dagens studenter på en best forståelig måte. Dette gjennspeiles i forelesningene ved bruk av enkle tilnærminger til stoffet og eksempler som involverer studentene.
  Kursene han har vært ansvarlig for har vært en av de beste (om ikke DE beste). Hans analytiske gjennomgang av pasienter med bruk av tavle for oppsett av differensialdiagnoser og hensiktsmessige tester for innsnevring av mulige diagnoser har vært svært nyttig og også her har studentene fått muligheten til å komme med innspill (ofte mer innspill enn Svingen selv). Slike læringsmetoder er de man husker og lærer mest av!
 • Kristian Sommerfelt – Pediatri
  Få kan inspirere og engasjere som ham. Rett og slett helt fantastisk!
 • Thomas Knoop – Nefrologi, indremed. blokk 2
  Klinikken han hadde ansvar for var en av de mest lærerike gjennom hele faget.
  Ikke bare har han gjort fagområdet nefrologi mye mer håndgripelig, men han har også vært en av de mest innkluderende legene for oss studenter ved journalopptak i akuttmottaket.
 • Tor Hervig –  MEDMBI- transfusjonsmedisin
  En helt fantastisk foreleser som formidler kompliserte emner på en logisk og engasjerende måte. Han virker genuint interessert i studentene og er veldig reflektert også når det kommer til etikken i medisin. Og ikke minst er han koselig og snill- bare for det alene bør han vinne!
 • Torgeir Finnjord –  Sentralsjukehuset i Førde
  Han underviser indremedisinske tema med dyktigheit og eit utruleg engasjement.
  Med fokus på problembasert læring og kvardagslege avgjersler gjer han at vi verkeleg får kjenne på korleis det er i klinikken og som framtidig lege.
  Som ei venninde på eit kull over meg sa: «Om alle undervisarane på studiet hadde vore som Finnjord…»

Klikk og stem!
https://miside.uib.no/dotlrn/clubs/det-medisinske-fakultet/msu/survey/one-survey?survey_id=129522091