MFU representert i andre styrer/utvalg på fakultetet

MOSU:

Kathrine Nyhus, Kull 14A (kathrine.nyhus@student.uib.no)

Katja Kjelstad, Kull 16 (katjakjelstad@yahoo.no)

VARA: John Georg Riisdal, Kull 11A (john.georg91@gmail.com)

Utvidet studieledelse:

Jørgen Brekke Vennemo, Kull 15 (jorgen.bv@hotmail.com)

VARA: Katja Kjelstad, Kull 16 (katjakjelstad@yahoo.no)

Programutvalget for medisin:

Kathrine Nyhus (kathrine.nyhus@student.uib.no)

Jørgen Brekke Vennemo (jorgen.bv@hotmail.com)

Babar Eide Khan (babareidekhan@live.no)

VARA: Gard Aasmund Skulstad Johanson (gaasjo@gmail.com)

EUU ved klinisk institutt 1:

Maria Emhjellen Paulsen (mariaepau@gmail.com)

VARA: Anders Myhre Refsum (andersrefsum@gmail.com)

EUU ved klinisk institutt 2:

Solveig Benno Ski (solveigbenno@gmail.com)

VARA: Siv Marie Mohr Midttun(siv.midttun@student.uib.no)

Instituttråd ved klinisk institutt 1:

Anh Khoi Vo, kull 12A (khoiavo93@gmail.com)

VARA: Anders Myhre Refsum, kull 13B (andersrefsum@gmail.com)

Instituttråd ved klinisk institutt 2:

Solveig Benno Ski, kull 13B (solveigbenno@gmail.com)

VARA: Jørgen Brekke Vennemo, Kull 15 (jorgen.bv@hotmail.com)

Instituttråd ved institutt for global helse og samfunnsmedisin:

Laila Burgos, Kull 15 (laila.burgos@student.uib.no)

VARA: Leo Larsen, Kull 16 (leolarsen.ll@gmail.com)

Instituttråd ved institutt for biomedisin:

Katja Kjelstad, Kull 16 (katjakjelstad@student.uib.no)

VARA: Babar Eide Khan, Kull 15 (babareidekhan@live.no)

Utvidet studieledelse:

Jørgen Brekke Vennemo, Kull 15 (jorgen.bv@hotmail.com)

VARA: Katja Kjelstad, Kull 16 (katjakjelstad@yahoo.no)

Felles utdanningsråd Uib-MOF/HUS:

Anders Myhre Refsum, Kull 13B (andersrefsum@gmail.com)

Solveig Benno Ski, Kull 13B (solveigbenno@gmail.com)

VARA: Anh Khoi Vo, Kull 12A (khoiavo93@gmail.com)

Faggruppeledermøte IGS:

Siv Marie Mohr Midttun (siv.midttun@student.uib.no)

Harald Våge (harald.vaage@gmail.com)

Ressursgruppe Enhet for læring:

Babar Eide Khan (babareidekhan@live.no)

VARA: Harald Våge (harald.vaage@gmail.com)

Ressursgruppe i arbeidet med databaseløsning for flervalgsoppgaver:

Leo Larsen (leolarsen.ll@gmail.com)

VARA: John Georg (john.georg91@gmail.com)

Nasjonal arbeidsgruppe for nasjonale læringsutbyttebeskrivelser:

Gard Aasmund Skulstad Johanson (gaasjo@gmail.com)

VARA: Katja Kjelstad (katjakjelstad@yahoo.no)

Arbeidsgruppe for elektive kurs: 

Solveig Benno Ski (solveigbenno@gmail.com)

Styringsgruppen for ny studieplan:

Babar Eide Khan (babareidekhan@live.no)

Felles utdanningsråd SUS/MOF:

Ida Undheim  (idaundheim@hotmail.com)

VARA: Maria Paulsen (mariaepau@gmail.com)

Vara til Innstillingsrådet til Meltzerfondet:

Katja Kjelstad (katjakjelstad@student.uib.no)

Arbeidsgruppe for nasjonal delprøve:

Gard Aasmund Skulstad Johanson  (gaasjo@gmail.com)

Arbeidsgruppe for klinisk undersøkelsesteknikk

Maria Emhjellen Paulsen (mariaepau@gmail.com)

Fakultetets valgstyre:

Kathrine Nyhus (kathrine.nyhus@student.uib.no)

Studieledelse (via MOSU):

Jørgen Brekke Vennemo (jorgen.bv@hotmail.com)

Helsecampus Årstadvollen

Gard Aasmund Skulstad Johanson  (gaasjo@gmail.com)

OSCE-komiteen:

Solveig Benno Ski (solveigbenno@gmail.com)

Styringsgruppen for nytt ferdighetssenter:

Solveig Benno Ski (solveigbenno@gmail.com)

Skjermbilde 2013-08-08 kl. 09.20.17 Skjermbilde 2013-08-08 kl. 09.20.35Skjermbilde 2013-08-08 kl. 09.20.27 Skjermbilde 2013-08-08 kl. 09.20.44