Forfatterarkiv: jgriisdal

Valg av årets prekliniske og kliniske underviser for 2015

Nominasjonene er klare
Stem frem de underviserne du mener bør kåres til årets prekliniske og årets kliniske underviser for 2015!

Det er lov å stemme på flere kandidater, så merk av alle de du vil være fornøyd med vinner!
Avstemmingen foregår her: https://miside.uib.no/dotlrn/clubs/det-medisinske-fakultet/msu/survey/respond?survey_id=143334626

En liste over nominasjonene følger under:
——————————————————————

Preklinisk
– Arne Tjølsen – MED1NEVRO
Vi vil gjerne nominere Arne Tjølsen for undervisningen han har gitt oss i MED1NEVRO denne høsten. Som foreleser er han flink til å forklare vanskelige temaer på en god og oversiktlig måte, og han er både tålmodig og grundig. Samtidig er han veldig flink til å hjelpe oss med å begrense pensum og forklare detaljnivået han forventer at vi skal kunne. Tjølsen er en foreleser som både gir og har «det lille ekstra», og vi mener at han fortjener en utmerkelse for nettopp det!

– Arvid Lundervold – MED1NEVRO
Begrunnelsen for nominasjonen er hans innsats for å digitalisere histologi delen av faget. På sikt betyr dette mindre obligatorisk undervisning i preklinikken. Studentene kan gjøre histologien hjemme foran datamaskinen sin.

– Bjørn Bolann – Kjemi i medisin
har skilt seg ut som kunnskapsrik – uten å være overlegen eller arrogant. Han har undervist i Kjemi i medisin i tillegg til å være med på seansen med hyperventilering.

– Jørn Sagen – MEDFYS og BIOMED
Dr Jørn Sagen er en levende legende som man bare blir glad av å høre på og treffe på i gangene på BB og i kantina på HUS. Mannen har en stor evne til å formidle kompliserte gonadeakser på en forståelig måte, trekker inn relevante kasuistikker og ikke minst har han alltid smilet på lur og et snev av humor i sine forelesninger. Vi glemmer aldri forelesningene der vi beveger oss ned i underetasjen… Dr Sagen er alltid korrekt, han svarer kun dersom han er helt sikker (og sier klart at han ikke vet svaret dersom han får et spørsmål fra salen som han ikke er sikker på), og han er en empatisk fyr som ønsker studentene det beste og ytrer klart at han har troen på fremtidens leger – det merkes!
Mange av oss har fått en ny definisjon på «Toppen av lykke», og det er grunnet dr Sagen at flere av oss faktisk vurderer å bli fremtidige endokrinologer. Det å være kollega med Dr Sagen MÅ jo bare være topp stemning.
Dr. Jørn V. Sagen er et fyrverkeri som må oppleves. Jørn – vi digger deg!!!

– Karl Oskar Bugge
var disseksjonsveileder for kull 14 i MED1MANA. Karl Oskar er en utrolig dyktig og kunnskapsrik underviser, som tar seg tid til å lage ryddige og fine tegninger som supplement til undervisningen. Karl Oskar er alltid blid, og hadde så mye engasjement og glede over faget at det smittet over på oss.

Klinisk
– Einar Kristoffersen – MEDMBI – immunologi
Kristoffersen gjør et veldig vanskelig emne mye mer forståelig! Han er pedagogisk, god formidlingsevne og flink til å forenkle stoffet ned til hva som er viktig. Gjør mer ut av undervisningen enn hva han behøver med å legge ut lydopptak av forelesningene, noe som kommer godt med når man skal begynne å lese flere måneder senere, og de morsomme videoene i powerpointene er et stort pluss! Virker og som han faktisk syns immunologi er skikkelig gøy!

– Tor Hervig – MEDMBI – transfusjonsmedisin
Eg ynskjer nominere Tor Hervig til årets førelesar, for hans usedvanlege engasjement i transfusjonsmedisinens snirklete verd. Han evnar å gi studentane sine eit overblikk og ei forståing for dette mangearma faget, og ynskjer, både i ord og handling, å gi oss eit best mogleg utgangspunkt for å meistre utfordringane vi kjem til å treffe på i samband med transfusjonar i framtida.
Tor Hervig brenn for faget sitt, han er ein formidlar, ein profesjonell fagmann med ein uformell veremåte, som gir studentane alt han har av kunnskap og vesen.
Kroppen er i stand til å lage både anti-A, anti-B og anti-D, men ikkje eit menneske på jord er i stand til å danne anti-Hervig!

– Åsne Jul-Larsen MEDMBI
Åse underviser tydelig og forsteålig i et fag som er ellers vanskelig å få oversikten på. Hun er sikker i sin kunnskap og alltid tilgjengelig for spørsmål. I tillegg til god undervisning har hun full kontroll på alt utstyr på labben, både det datarelaterte og labrelaterte. Det setter vi stor pris på. Vi som studenter er svært heldig som har henne på labben.

Valg av årets prekliniske og kliniske underviser for 2014

Nå er det igjen på tide å stemme frem årets undervisere for 2014!

Følg lenken til «MiSide», og velg alle de kandidatene du synes fortjener denne æren!
https://miside.uib.no/dotlrn/clubs/det-medisinske-fakultet/msu/survey/one-survey?survey_id=129522091

Her følger begrunnelsene for de ulike nominasjonene:


Prekliniske undervisere:

 • Anne Berit Guttormsen – AKU101
  Vi nominerer Anne Berit Guttormsen til årets foreleser på bakgrunn av hennes brennende engasjement innen faget AKU101 og for hennes kontinuerlige støtte til oss studenter både med råd og veiledning. Ikke bare har hun donert av egen fritid for å hjelpe oss med å svare på alt hun kan faglig, hun har også hjulpet oss å kjempe for saker som mer akuttmedisin i læreplanen. Det er få forelesere som i løpet av en uke kan smile, le, rope bestemt og at påtil felle noen tårer. Anne Berit er et levende forbilde for studenter og minner oss alle på hva vi bør strebe etter å være, både som medmenneske, fremtidige leger og som undervisere. Det er få forelesere som klarer å engasjere og involvere publikum på samme måte som Anne Berit får til.
 • Jan Sognstad –  Medisinsk nomenklaturlære
  Jan Songstad har, gjennom sitt engasjement i sitt eget fagfelt, gjort et ellers tørt fag veldig spennende ved at hans genuine interesse i eget fag smitter over på dem han underviser.
 • Kjell Arne Johansson –  Medisinsk etikk
  Han har funnet veldig mange interessante forelesere, og de fleste studenter synes forelesningene er lærerike og ser frem til dem. Han brenner virkelig for faget og det smitter over på oss.
 • Matej Radunovic –  prosectores minores i MED1MANA/ANA
  Han er Mozarts svar innenfor medisin.
 • Per Øyvind Enger –  MED1NEVRO: Hode-/halsanatomi
  Mener han har en effektiv måte å lære bort på og sitter inne med mye kompetanse som han klarer å dele på den god måte.

Kliniske undervisere:

 • Anne Berit Guttormsen –
  Ikke bare er hun en svært dyktig lege med stort engasjement for sine pasienter, men hun tar ansvar og underviser oss studenter på en unik måte – med høy kompetanse, omsorg for studentene og hun tør å være litt streng (og det synes jeg er viktig når man utdanner leger). Et godt forbilde og en god underviser som fortjener en oppmerksomhet for arbeidet hun legger ned for oss studenter, for sine pasienter og for sine kolleger!
 • Birger Lærum –
  Vi nominerer Birger Lærum til prisen for årets undervisar 2014. Han er ein dyktig formidlar; presenterer stoffet på ein oversikteleg og lettfatteleg måte – det er vanskeleg ikkje å lære noko når Lærum underviser.
  Hovudgrunnen til at eg meiner Birger Lærum fortener prisen, er likevel ein annan. Han har nemleg ein heilt usedvanleg god evne til å gi konstruktiv kritikk på ein måte som byggjer opp og ikkje bryt ned. La meg få gi eit eksempel: Mange opplever det skremmande å vere ein klinikk-situasjon (typisk snakke med eller undersøkje pasientar) eller presentere journal/sjukehistorie med både dyktig(e) lege/-ar og medstudentar som publikum. Birger Lærum evnar å ufarleggjere det heile. Han er rask med å kommentere det positive og brukar milde ord når han peikar på forbetringspotensiala. Resultatet er ein trygg læringsatmosfære, kor me som studentar får motivasjon for å lære og å utvikle oss, i staden for å bli motlause
 • Gard Svingen – MEDIND1
  Svingen har under samtlige forelesninger og kurs vist at han har evnen til å formidle kunnskap på en studentvennlig måte som er spennende og morsom. Hans unge alder gjør han, etter min mening, til en utmerket foreleser, ettersom han har en bedre forståelse av hvordan kunnskap bør formidles til dagens studenter på en best forståelig måte. Dette gjennspeiles i forelesningene ved bruk av enkle tilnærminger til stoffet og eksempler som involverer studentene.
  Kursene han har vært ansvarlig for har vært en av de beste (om ikke DE beste). Hans analytiske gjennomgang av pasienter med bruk av tavle for oppsett av differensialdiagnoser og hensiktsmessige tester for innsnevring av mulige diagnoser har vært svært nyttig og også her har studentene fått muligheten til å komme med innspill (ofte mer innspill enn Svingen selv). Slike læringsmetoder er de man husker og lærer mest av!
 • Kristian Sommerfelt – Pediatri
  Få kan inspirere og engasjere som ham. Rett og slett helt fantastisk!
 • Thomas Knoop – Nefrologi, indremed. blokk 2
  Klinikken han hadde ansvar for var en av de mest lærerike gjennom hele faget.
  Ikke bare har han gjort fagområdet nefrologi mye mer håndgripelig, men han har også vært en av de mest innkluderende legene for oss studenter ved journalopptak i akuttmottaket.
 • Tor Hervig –  MEDMBI- transfusjonsmedisin
  En helt fantastisk foreleser som formidler kompliserte emner på en logisk og engasjerende måte. Han virker genuint interessert i studentene og er veldig reflektert også når det kommer til etikken i medisin. Og ikke minst er han koselig og snill- bare for det alene bør han vinne!
 • Torgeir Finnjord –  Sentralsjukehuset i Førde
  Han underviser indremedisinske tema med dyktigheit og eit utruleg engasjement.
  Med fokus på problembasert læring og kvardagslege avgjersler gjer han at vi verkeleg får kjenne på korleis det er i klinikken og som framtidig lege.
  Som ei venninde på eit kull over meg sa: «Om alle undervisarane på studiet hadde vore som Finnjord…»

Klikk og stem!
https://miside.uib.no/dotlrn/clubs/det-medisinske-fakultet/msu/survey/one-survey?survey_id=129522091 Les videre

Søk på Ikke-studieplanfinansierte midler (ISFM) for 2015

Nå er fristen for å søke på «Ikke-studieplanfinansierte midler» for 2015 satt. Om du eller din organisasjon ønsker å søke om økonomisk støtte for året 2015, følg instruksjonene under og send søknad innen kl. 23:59, 10. oktober 2014.

«Ikke-studieplanfinansierte midler», ISFM, er midler satt av til studentorganisasjonene på fakultetet. Tildelingen foretas av MOSU (Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg), som representerer alle de ulike studieretningene.

Aktuelle søkere er f.eks. studentidrettslag, kor, og andre foreninger/lag/organisasjoner som er tilknyttet et av studieprogrammene ved MOF. Alle med «arbeid» rettet mot studentene på MOF har i utgangspunktet mulighet til å søke.

Vi vil prioritere å støtte det som gangner et større antall studenter, men samtidig se på langtidseffekt (f.eks. utstyr som kan brukes i flere år), fordeling mellom studieprogram, tildligere og andre tildelinger med mer. Fagutvalgene for de ulike studieprogrammene vil ha en veiledende rolle.

Alle relevante søknader sendt inn på rett måte vil bli vurdert, så det er bare å forsøke!

For å få vurdert søknaden, må _alle_ kriterier under oppfylles:
1. Innsender må være representant for forening/lag/organisasjon e.l. tilnyttet Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen
2. Søknad må sendes til mosu@uib.no før 11. oktober 2014 (dvs., innen kl. 23:59 den 10. oktober 2014)
3. Søknadsskjemaet må være _fullstendig_ utfylt slik det står beskrevet. For å gjøre dette, må Word 2010 (eller nyere) for Windows benyttes* (Søknadsskjema_ISFM_2015)
4. Filnavn på alle dokumenter som sendes inn må inneholde organisasjonens navn, og være merket på en fornuftig måte (i.e., «MOSU_søknadsskjema.docx», «MOSU_budjsett.docx», «MOSU_regnskap.docx», «MOSU_annen_relevant_informasjon.docx»
5. Dokument må sendes i format «.docx» eller «PDF»

Manglende evne til å følge dette vil vektlegges i søknadsprosessen!

Som beskrevet i søknadsskjemaet, må søkere som tidligere har mottatt midler via ISFM legge ved dokumentasjon på hvordan disse midlene har blitt benyttet. Om organisasjonen har gjenværende midler, må det sannsynliggjøres at disse brukes opp innen 1. desember 2014 (fristen for å søke refusjon).

Det er ingen begrensninger på hva eller hvor mye en kan søke, men vær nøye med å beskrive hvorfor dere søker om midler, og hvordan dere kom frem til beløpet. Jo bedre søknaden dokumenteres, jo lettere er det for oss å foreta en gunstig beslutning.
Vær obs på at tildelte midler ikke overføres bankkonto, men via refusjoner i etterkant av utlegg (dvs., refusjonsskjema med dokumentasjon på utgift leveres øknonomiavdelingen til MOF). Næremere info om dette vil gis når fordelingen er klar.

Vi håper å motta mange søknader! Bekreftelse på mottatt søknad vil sendes ut.
Den ferdige fordelingen vil bli kjent rundt februar 2015.

Spørsmål kan sendes til «jri074@student.uib.no»

Vennlig hilsen
John Georg Riisdal, økonomiansvarlig MOSU

*dette er for å gjøre prosessen så enkel for oss som mulig. Vi beklager at dette begrenser hvilke datamaskiner o.l. som kan benyttes, men regner ikke med det vil medføre større problemer siden alle (Windows)datamaskinene på BBB kan benyttes. Unntak kan gjøres om det avtales eksplisitt på forhånd.

Fagkritisk dag 2014

Programmet for Fagkitisk dag 2014 er nå klart!
Plakat fagkritisk dag 2014

Det skal være innlegg om både aktiv dødshjelp, behandling av heroinavhengige og andre spennende tema, så møt opp torsdag 6. mars kl. 09:00 på Store auditorum i Sentralblokken!

Valg av årets prekliniske og kliniske underviser

Nominasjoner for årets prekliniske og kliniske underviser er nå klare. En liste over de nominerte sammen med begrunnelse følger under.

Avstemningen holdes på MiSide, under MFUs gruppe: Til valget 

Om du ikke er medlem av MFUs gruppe vil du få opp en feilmelding. Klikk da på denne lenken for å bli medlem: Meld deg inn i gruppen MFU

Svarfrist er 19. februar.

 

 

Prekliniske undervisere

Arne Tjølsen, nevrobiologi
– Grunnen til at jeg vil at han skal få prisen er at han spiller på vårt lag, underviser på en forståelig måte og er genuint interessert i at vi skal lære. Han ønsker rett og slett vårt beste.

Aurora Martinez, BIOBAS
 – På grunn av hennes nydelig sjarm i forelesningene. Hun fikk flere ganger latterkramper i forelesningene, noe som løsnet opp stemningen i salen og ga en fin tone.

Edvin Schei og Trond Viggo Torgersen, pasientkontakt
– Grunnet deres engasjement i det nye faget Pasientkontakt. De gir mye av seg selv, bidrar til interessant og nyttig læring, samt at jeg har hørt mye positiv respons om dem og faget blant kull 13.

Jan Songstad, medisinsk nomenklaturlære
 – Fordi han underviser på en grundig og underholdende måte, med glimt i øye og stor sjarm.
– Skapte engasjement blant studentene i et ellers tørt fag.

Matej Radunovic, disseksjonsveileder i organatomi
– Matej er kunnskapsrik og oppriktig interessert i at vi skal gjøre det bra. Setningene som gikk igjen i disseksjonstimene var: «Har alle fått det med seg nå? Det er utrolig viktig til eksamen!» Han inviterer alle til å være aktive i undervisningen. Han blander i tillegg inn gode bilder og sammenlikninger, slik at vi skal kunne tilegne oss stoffet på en enklere måte. Matej fortjener rett og slett en klapp på skulderen for å gjøre disskesjonen mye mere interessant og forståelig.

Reidar Myklebust, histologi BIOBAS og makroanatomi
 – Reidar Myklebust er en god pedagog med glimt i øyet. Han viser tydelig at han er interessert i oss som studenter og at vi skal få et læringsutbytte i faget, samt gjøre det bra. Vi mener at Reidar Myklebust klart er den beste prekliniske foreleseren og derfor fortjener litt heder og ære for dette.
– Utrolig dyktig og flink formidler som bryr seg om studentene. Han er alltid godt forberedt og plukker ut klinisk viktig informasjon. En god mann og underviser

Thea Wilson, disseksjonsveileder i organanatomi
– Thea er en dyktig pedagogisk disseksjonsveileder, som alltid stiller forberedt til hver time med gode, enkle forklaringer. Hun er flink til å «grave» fram kunnskap som vi selv besitter og setter det sammen på en oversiktlig måte. Dette gir oss en god mestringsfølelse etter hver disseksjon!

 

Kliniske undervisere

Anne Berit Guttormsen, kirurgi
– Flink, tøff og pedagogisk! Har gjort en ekstraordinær innsats for medisinstudenter gjennom arbeid med akuttmedisin i studieplanen (katastrofekurs, akuttmedisinsk kurs med mer).

Arvid Nilsen, dermatologi og venerologi
 – En aldeles fantastisk underviser som absolutt fortjener prisen. Få som klarer å gjøre hudfaget like spennende, interessant og humoristisk som ham. Med glimt i øyet og smil om munnen får han alle studenter til å føle seg velkomne.
– Nilsen har gjort en stor innsats for å gjøre den praktiske/kliniske undervisningen på hud tilpasset studentene med blant annet studentpoliklinikk. Han bruker humor og historier fra virkeligheten for å motivere til læring, poengtere og skape et miljø hvor det er trygt å spørre om alt. Det er trygt og godt læringsmiljø der Arvid er.
– Jeg hører at Arvid Nilsen skal gå av med pensjon etter undervisningen høsten 2013. Jeg nominerer han i håp om en siste hyllest fra studentene.
– Fantastisk foreleser! Gjør undervisningen meget spennende og har bidratt mye til et godt miljø på hud

Ingvard Wilhelmsen, grunnkurs og indremedisin
 – Wilhelmsen har et repertoar som ikke begrenser seg til å formidle det rent faglige. Med sin livsvisdom og humor stiller han i en særklasse som foreleser.
– Morsom og engasjerende, sentrale tema tydelig fram med reelle eksempler og utmerket forståelse av det han underviste.

Jørgen Krohn, øye
 – Krohn er ein svært engasjert forelesar, og ein av dei mest pedagogiske forelesarane eg har hatt hittil. Han er utrulig flink til å forklare kompliserte ting på ein veldig enkel og illustrerande måte. I tillegg er han ein morsom fyr, som alltid har godt humør, og det er tydeleg at han brenn for faget sitt, noko som selvfølgelig smittar over på oss!
– Fremragende pedagogiske egenskaper. Evne til å forklare stoff på en slik måte at det blir lettfattelig for studenter uten spesielle kunnskaper innen faget.
– Bruker kreative metoder for å vekke interesse blant studentene (Tenker spesielt på oftalmoskopi-konkurransen som engasjerer samtlige og samtidig forbereder til eksamen).
– Gir studentene et godt grunnlag til eksamen, samtidig som han holder seg til det viktigste er viktigst, og det vanligste er vanligst prinsippene. Det viktigste er det vi tar med oss videre ETTER eksamen.
– Han har vært med å gjøre øyefaget utrolig kjekt å holde på med denne høsten! Gode, pedagogiske forelesninger. Artig med øyebunnskonkurransen som han har tatt initiativ til, som fikk oss til å få taket på oftalmoskoperingen!

Kristian Sommerfeldt, pediatri
– Han viser et enormt engasjement i undervisningen av studentene, får frem det som er viktig, og har en formidabel formidlingsevne. Han benytter andre metoder enn kjedelig monolog og bidrar til et godt læringsmiljø.