Forfatterarkiv: khaugland

Søk om ikke-studieplanfinansierte midler (ISFM)

Hvert år setter fakultetet vårt av et beløp på budsjettet sitt til studentorganisasjoner og -aktiviteter, kalt ikke-studieplanfinansierte midler (ISFM). Studentutvalget ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet (MOSU) har fått i oppgave å fordele de ISFM. Fordelingen foregår slik at hvert fagutvalg tilknyttet de ulike studieprogrammene ved fakultetet, har ansvar for fordeling til studentorganisasjonene tilknyttet dem. MFU har dermed ansvar for tildelingen ved medisinstudiet. Alle studentorganisasjoner som feks. studentidrettslag, kor og liknende ved medisinstudiet, kan søke som økonomisk støtte til sitt arbeid.

Søknadsfristen for å søke om ISFM er 01.10.2013. Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli vurdert, uansett argumentasjon.

Søknaden skal leveres som et samlet pdf-dokument og skal inneholde:

1. Brev med begrunnelse/beskrivelse av behov

Inkludert:

 • Antall (aktive) medlemmer
 • Plan for bruk av pengene
 •  Eventuell bevilgning mottatt i 2013 med dokumentasjon på hva dette har blitt brukt på
 • Tilgjengelig kontaktperson med mailadresse

2. Midlertidig regnskap for 2013

3. Budsjettforslag for 2014

Søknaden sendes til mfu@uib.no

NB! Organisasjoner som går på tvers av studieretninger sender søknad til mosu@uib.no (Feks Status Presens)

Tips til søknad:

 • Søk om et realistisk beløp. Der er ikke slik at jo mer dere søker om, jo mer penger får dere.
 • Ta utgangspunkt i fjorårets bevilgning når dere vurderer hva som er et realistisk beløp.
 • Legg ved dokumentasjon på hva tidligere tildekte midler er blitt brukt på
 • Søknaden skal leveres som et samlet pdf-dokument

Dere vil motta en bekreftelse på mail om at søknaden er mottatt. Fordelingen vil være klar i løpet av januar/februar 2014, og ALLE vil bli underrettet om resultatet.

MFU årsmøte

22.august arrangerer MFU årsmøte. Her vil vi legge fram hva vi har jobbet med, og for, i forrige studieår. Årsmøte er et åpent møte, så alle studenter er hjertelig velkomne til å delta! Dette er en super mulighet til å bli bedre kjent med MFU som organisasjon og til å komme med innspill til videre arbeid og satningsområder!

PPROGRAM FOR MFUs ÅRSMØTE
Når: 22. august, kl.16.15
Sted: Auditorium 2 på BBB

1. Valg av referent og ordstyrer
2. Godkjenning
2.1 Godkjenning av innkalling
2.2 Godkjenning av dagsorden
3. Årsrapport 2012/2013
4. Økonomirapport 2012/2013
5. Årsplan 2013/2014
6. Møteavslutning

Vi i MFU gleder oss til å se deg!

live-meeting

Velkommen til nytt semester

MFU ønsker alle kjente og kjære, og ikke minst alle nye studenter, velkommen til nytt semester!

Før studiestart er det en del ting som er viktige at du husker å gjøre:
1. semesterregistrere deg på Studentweb
2. søke studielån hos Lånekassen
3. søke politiattest hos Politet (gjelder alle nye studenter og kull 10A og 10B)

Under har vi samlet litt linker som kan komme til nytte i oppstarten av semesteret:

 • Skal du selge eller kjøpe brukte studiebøker kan det være en lur ide og sjekke ut denne Kjøp og salg siden. Her legges det mye bøker ut for salg, samt studenter legger ut utlysninger om å få kjøpe brukte bøker
 • En oversikt over studieløpet og hvilke emner som undervises i hvilke semestre, finnes her. Trykker man inn på hvert av de enkelte emnene har man også mulighet for å lese emnets læringsubyttebeskrivelse, eksamens- og undervisningsform, timeplan samt anbefalt litteraturliste.
 • Eksamensplanen for høstsemesteret 2013 finnes her. Oversikten over de ulike eksamenslokalene finner du derimot her.
 • Fadderukeprogrammet finner du her.
 • På sidene til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) finner du informasjon om trening, bolig, helse og rådgivning som du som student ved UiB kan benytte deg av.

Er det noe du lurer på eller trenger hjelp til i forbindelse med det nye semesteret er det bare å ta kontakt med oss enten på mfu@uib.no eller på Facebook!

skolestart

Nyhetsbrev for MFU våren 2013

Her kommer en oversikt over hva MFU, ditt fagutvalg, har jobbet med og for i løpet av våresemesteret 2013.

Beste studentorgan ved UiB

MFU ble kåret til årets beste studentorgan av Studentparlamentet (SP) ved UiB. Dette valgte vi å markere ved å dele ut is til studente! Hva MFU skal bruke pengene på, er enda ikke avklart. Innspill mottas med takk!

Test i undersøkelsesteknikk

Høsten 2012 ble det for første gang utført test i undersøkelsesteknikk blant studentene på 5.semesteret ved Haraldsplass. Bakgrunnen for dette var resultater fra Trivselsundersøkelsen som ble foretatt våren 2012. 6.års studenter ble brukt som sensorer, mens studenter fra ulike kull stilte opp som pasienter. Testen ble godt motatt av både studentene på 3.semester og av studentene som var sensorer. Samme test ble gjennomført også nå i vår. Programutvalget for medisin (PUM) valgte i april, og vedta at testen i undersøkelsesteknikk skal bli en del av den obligatoriske undervisningen på 5.semeteret. Det faglige ansvaret for klinisk institutt 2, mens MFU står ansvarlig for å rekruttere studenter til sensorer og pasienter. For først gang er MFU blitt en delaktig del i undervisningen. En seier for studentmedvirkning!

Ny studieplan

Arbeidsgruppene for den nye studieplanen i medisin la i januar fram sine rapporter for styringsgruppen under et felles stormøte. Alle studenter ble også invitert til et allmøte med dekan og visedekan. Det har vært mye spørsmål og synspunkter rundt disse rapportene, samt føringene for den nye studieplanen. Arbeidet videre med den nye studieplanen har foregått hele denne våren, og vil fortsette over sommeren. For mer informasjon, trykk her.

Fagkritisk dag

MFU arrangerte, som vanlig, fagkrtisk dag, første torsdagen i mars. Dette ble en vellykket dag, fullt med motivasjon, engasjement og inspirasjon. Carl-Erik Torp, Reidar Tyssen og sykehusklovnene var noen av de dyktige foredragsholderne denne dagen. MFU takker alle for oppmøte, og ser allerede fram til fagkritisk dag i 2014. Har du innspill til MFU om hva Fagkritisk dag skal handle om i 2014, vil vi gjerne høre fra deg!

Kåring av årets prekliniske og kliniske underviser

Hvert år arrangerer MFU kåring av den beste underviseren ved studiet. Nytt av i år, var at alle undervisere (alt fra disseksjonsveiledere til professorer) kunne nomineres. I tillegg valgte vi å skille mellom undervisere i preklinikken og klinikken. MFU mottak mange gode nominasjoner. Ekstra kjekt var det at studenter ble nominert! Prisen for årest prekliniske underviser gikk til Jan Sognstad (medisinsk nomenklatur) og for årets kliniske undervisere gikk prisen til Ole Bjørn Tysnes (nevrologi). Begge fikk de hver sin vandreprokal, samt heder og ære. Alle nominasjonene finner du her.

Tildeling av ikke-studieplanfinansierte midler

Alle studentorganisasjoner tilknyttet medisinstudiet, som hadde søkt om ISFM for 2013 fikk sin tildeling med begrunnelse i begynnelsen av studieåret. For mer informasjon, trykk her.

Som dere ser, jobber MFU med mange saker som omhandler deg og din studiehverdag! Dersom du har innspill til MFU bes du å ta kontakt. Lik oss på Facebook!

Vil du bli en del av MFU? Still som kullrepresentant eller søk på friplass i MFU-styret til høsten!

Lykke til med eksamen, og god sommer!