Forfatterarkiv: mariel

Bud for lesesalen

Bud.sjokolade

Mfu har laget de 10 bud for god oppførsel på lesesalen. Vi oppfordrer alle til å følge budene og gjøre lesingen litt hyggeligere for alle andre rundt seg.

Vi håper sjokoladen ble godt fordelt blandt de som satt på lesesalene under lanseringen av blakatene våre. Takk til alle som kom med forslag til hvilke bud vi skulle ta med.

VI ønsker dere en god sommer

MFU

Åpent møte MFU – Ny studieplan

live-meeting

Kjære alle medisinstudenter,

På fakultetsstyremøte 5. mars 2014 skal ny studieplan for medisinstudiet i Bergen vedtas. Dette er kanskje den største og viktigste endringen for vårt studium på over 20 år!
Medisinsk Fagutvalg (MFU) er sterkt delaktige i dette arbeidet, og ønsker derfor å invitere alle medisinstudenter til åpent møte for diskusjon rundt de viktige avgjørelsene som skal bli tatt.Dette er avgjørelser som blir styrende for hvilken utdanning våre fremtidige kollegaer får. Det er vi som studenter som er ekspertene på hvordan endringene vil føles i studiehverdagen. Det er derfor viktig at flest mulig kommer og sier hva de mener!

Møtet blir mandag 3. februar kl 16:15, i utgangspunktet på konferanserommet BBB. Møtet kan bli flyttet dersom mange kommer.

Du kan lese om prosessen som har vært, samt rapporter fra både arbeidsgruppe 1 (makroplan) og arbeidsgruppe 3 (vurderings- og undervisningsformer) på disse nettsidene:
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib

Vi håper mange kan komme slik at vi får en god og fruktbar diskusjon.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Ny studieplan

Høringsmøte om den nye studieplanen

Neste tirsdag, 15. oktober kl 16:15 i Auditorium 2  BBB, vil Medisinsk Fagutvalg (MFU) arrangere et møte angående høring om ny studieplan. Her vil den nye studieplanen diskuteres, og vi håper at flest mulig har anledning til å komme for å presentere sine synspunkter og innspill.
Vi ønsker på dette møtet å bruke mest tid på å diskutere forslagene som foreligger.
Vi vil derfor oppfordre alle som er interesserte i å komme om å lese igjennom rapportene fra arbeidet som foreligger på forhånd, slik at diskusjonen blir mest mulig fruktbar. Begge forslag inneholder mer konkrete beskrivelser i begynnelsen av sine rapporter. Man trenger dermed ikke nødvendigvis lese rapportene fra start til slutt. Klikk på linkene nedenfor for å få tilgang til rapportene.
Vi håper flest mulig har anledning til delta. Dersom du ikke har anledning til å komme, setter vi pris på om du gir dine eventuelle tilbakemeldinger via mail til mfu@uib.no.