Forfatterarkiv: wub013

MEDSU karakterundersøkelsen

Vurderingsform ved medisinstudiet

Siden den nye studieplanen ble innført i 2015 har MFU tydelig ment at vurderingsformen ved UiB bør endres fra graderte karakterer (A-F) til bestått/ikke bestått. Våren 2020 inntraff koronapandemien Norge og UiB måtte midlertidig omlegge vurderingsformen sin fra A-F til bestått/ikke bestått. I den forbindelse gjennomførte Medisinsk studentutvalg (MEDSU) en spørreundersøkelse for å utrede hva studenter tenker rundt karakterer og hvilken vurderingsform som er mest ønskelig ved fakultetet.

Kort om undersøkelsen:

Spørsmålene ble sendt ut på epost og delt på kullsider til alle medisinstudentene ved universitetet i Bergen. 955 spørreskjema ble sendt ut. 485 studenter har svart (50,8%), noe som tilsvarer halvparten av studentmassen. Undersøkelsen er anonym.

Resultatene i karakterundersøkelsen kan lastes ned fra denne lenken:

Medisin-karakterundersøkelse.pdf