Møtereferater

Her legges referater fra MFU sine styremøter og årsmøter ut.

Referat fra 2019:

Referat fra 2018:

Referat fra 2017:

Referat fra 2016:

Referat fra 2015:

Referater fra 2014:

Referater fra 2013:

Referater fra 2012:

 

Referater fra 2011:

Referater fra 2010:

Referater fra 2009: