Mental helse

I løpet av våren 2012 valgte MFU å sette ett større fokus på å ivareta medisinstudentenes psykiske velvære. De valgte da å starte Mental Helse gruppen, som spesifikt skulle jobbe med dette. De besluttet fort å gjennomføre en trivselsundersøkelse blant alle medisinstudenter ved MOF UiB.

På denne siden vil det komme informasjon fra den gruppen, i forbindelse med deres løpende prosjekter og annet som kan være av interesse.

Rapport fra trivselsundersøkelsen 2012:
Her kan du lese rapport fra trivselsundersøkelsen som ble gjennomført våren 2012:

Rapport_MH

Studentrådgivning på MOF sine lokaler:
Fra og med 24. oktober 2012 var det mulig å bestille studentrådgivning fra SIB på MOF sine lokaler.
Dette var en prøveordning som MFU og Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) fikk til i samarbeid, og ville gå ut det semesteret. Dersom det var vellykket og ble brukt av studentene, kunne det være mulig å etablere dette tilbudet. Dessverre, eller heldigvis(?), var det få studenter som benyttet seg av tilbudet. De som benyttet seg av det såg heller ingen problemer med å reise nedover til Studentsenteret for å få rådgivning. Man bestemte derfor at behovet for tilbudet ikke var tilstede.

Vi kan anbefale avspenningstimer hos SiB. Dette krever ingen påmelding. Les mer her:
http://www.sib.no/no/raadgivning/vare-kurstilbud/treningsgruppe-i-mindfulness  

Stressmestringskurs:
Fra 3. oktober startet ett prøveprosjekt initiert av Mental Helse gruppen ved hjelp av SiB. Dette involverer medisinstudenter på 5. semesteret, og inneholder 2 teoridager og en praktisk dag med trening. Kurset vil spesielt rettes mot medisinstudenter. Du kan lese mer om kurset her:
http://www.sib.no/no/raadgivning/vare-kurstilbud/kurs-i-stressmestring

542_503798996297862_559525319_n

Artikler:

Tidlig våren 2012 hadde medisinstudent ved UiB Ingrid Neteland ett innlegg i Tidsskriftet til Den Norske Legeforeningen. Det kan du lese her:
http://tidsskriftet.no/article/2238711

Dette fikk svar på fra den kjente professoren Per Brodal:
http://tidsskriftet.no/article/2238758

P Nortvedt, R Pedersen og J H Solbakk valgte også å kommentere teksten til Ingrid Neteland:
http://tidsskriftet.no/article/2269957

Ingrid Neteland sitt svar på dette finner du her:
http://tidsskriftet.no/article/2500957

Elin Hoffman Dahl, en an medisinstudent ved UiB, hadde også ett innspill til diskusjonen i Tidsskriftet:
http://blogg.tidsskriftet.no/2012/06/nokkelen-til-min-fremtidige-lykke/

Som ett motsvar kan det også vises til dette innlegget fra J M Iversen, medisinstudent ved NTNU:
http://tidsskriftet.no/article/2818286

For ordens skyld – både Ingrid Neteland og Elin Hoffman Dahl er aktive i Mental Helse-gruppen.