MFU årsmøte

22.august arrangerer MFU årsmøte. Her vil vi legge fram hva vi har jobbet med, og for, i forrige studieår. Årsmøte er et åpent møte, så alle studenter er hjertelig velkomne til å delta! Dette er en super mulighet til å bli bedre kjent med MFU som organisasjon og til å komme med innspill til videre arbeid og satningsområder!

PPROGRAM FOR MFUs ÅRSMØTE
Når: 22. august, kl.16.15
Sted: Auditorium 2 på BBB

1. Valg av referent og ordstyrer
2. Godkjenning
2.1 Godkjenning av innkalling
2.2 Godkjenning av dagsorden
3. Årsrapport 2012/2013
4. Økonomirapport 2012/2013
5. Årsplan 2013/2014
6. Møteavslutning

Vi i MFU gleder oss til å se deg!

live-meeting

Vil du bli en del av MFU?

Medisinsk fagutvalg (MFU) er en lovpålagt studentrådsorganisasjon for medisinstudentene ved fakultetet vårt. Vi jobber for kvalitetssikring av undervisning og eksamen, ny studieplan og for å sikre alle en best mulig studietilværelse! I løpet av den siste tiden har MFU gjort mye og stort! Dette ble vi i vår belønnet med ved at MFU ble kåret til det beste studentutvalget ved UiB!

MFU består av kullrepresentanter fra hvert kull (2 stk fra 1. og 2.studieår, 1 stk fra de resterende årskullene) samt representanter som har søkt friplasser. Det er nå på tide å sette sammen det nye styret for studieåret 2013/2014. Er du interessert, engasjert og motivert, og har lyst til å bli en del av oss? Still til valg som MFU-representant for kullet ditt, eller send en mail til mfu@uib.no og søk om friplass i styret! Frist for å søke er 29.08!

Vi gleder oss til å få deg med på laget!

Har du noen spørsmål, er det bare å ta kontakt!

Velkommen til nytt semester

MFU ønsker alle kjente og kjære, og ikke minst alle nye studenter, velkommen til nytt semester!

Før studiestart er det en del ting som er viktige at du husker å gjøre:
1. semesterregistrere deg på Studentweb
2. søke studielån hos Lånekassen
3. søke politiattest hos Politet (gjelder alle nye studenter og kull 10A og 10B)

Under har vi samlet litt linker som kan komme til nytte i oppstarten av semesteret:

 • Skal du selge eller kjøpe brukte studiebøker kan det være en lur ide og sjekke ut denne Kjøp og salg siden. Her legges det mye bøker ut for salg, samt studenter legger ut utlysninger om å få kjøpe brukte bøker
 • En oversikt over studieløpet og hvilke emner som undervises i hvilke semestre, finnes her. Trykker man inn på hvert av de enkelte emnene har man også mulighet for å lese emnets læringsubyttebeskrivelse, eksamens- og undervisningsform, timeplan samt anbefalt litteraturliste.
 • Eksamensplanen for høstsemesteret 2013 finnes her. Oversikten over de ulike eksamenslokalene finner du derimot her.
 • Fadderukeprogrammet finner du her.
 • På sidene til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) finner du informasjon om trening, bolig, helse og rådgivning som du som student ved UiB kan benytte deg av.

Er det noe du lurer på eller trenger hjelp til i forbindelse med det nye semesteret er det bare å ta kontakt med oss enten på mfu@uib.no eller på Facebook!

skolestart

Nyhetsbrev for MFU våren 2013

Her kommer en oversikt over hva MFU, ditt fagutvalg, har jobbet med og for i løpet av våresemesteret 2013.

Beste studentorgan ved UiB

MFU ble kåret til årets beste studentorgan av Studentparlamentet (SP) ved UiB. Dette valgte vi å markere ved å dele ut is til studente! Hva MFU skal bruke pengene på, er enda ikke avklart. Innspill mottas med takk!

Test i undersøkelsesteknikk

Høsten 2012 ble det for første gang utført test i undersøkelsesteknikk blant studentene på 5.semesteret ved Haraldsplass. Bakgrunnen for dette var resultater fra Trivselsundersøkelsen som ble foretatt våren 2012. 6.års studenter ble brukt som sensorer, mens studenter fra ulike kull stilte opp som pasienter. Testen ble godt motatt av både studentene på 3.semester og av studentene som var sensorer. Samme test ble gjennomført også nå i vår. Programutvalget for medisin (PUM) valgte i april, og vedta at testen i undersøkelsesteknikk skal bli en del av den obligatoriske undervisningen på 5.semeteret. Det faglige ansvaret for klinisk institutt 2, mens MFU står ansvarlig for å rekruttere studenter til sensorer og pasienter. For først gang er MFU blitt en delaktig del i undervisningen. En seier for studentmedvirkning!

Ny studieplan

Arbeidsgruppene for den nye studieplanen i medisin la i januar fram sine rapporter for styringsgruppen under et felles stormøte. Alle studenter ble også invitert til et allmøte med dekan og visedekan. Det har vært mye spørsmål og synspunkter rundt disse rapportene, samt føringene for den nye studieplanen. Arbeidet videre med den nye studieplanen har foregått hele denne våren, og vil fortsette over sommeren. For mer informasjon, trykk her.

Fagkritisk dag

MFU arrangerte, som vanlig, fagkrtisk dag, første torsdagen i mars. Dette ble en vellykket dag, fullt med motivasjon, engasjement og inspirasjon. Carl-Erik Torp, Reidar Tyssen og sykehusklovnene var noen av de dyktige foredragsholderne denne dagen. MFU takker alle for oppmøte, og ser allerede fram til fagkritisk dag i 2014. Har du innspill til MFU om hva Fagkritisk dag skal handle om i 2014, vil vi gjerne høre fra deg!

Kåring av årets prekliniske og kliniske underviser

Hvert år arrangerer MFU kåring av den beste underviseren ved studiet. Nytt av i år, var at alle undervisere (alt fra disseksjonsveiledere til professorer) kunne nomineres. I tillegg valgte vi å skille mellom undervisere i preklinikken og klinikken. MFU mottak mange gode nominasjoner. Ekstra kjekt var det at studenter ble nominert! Prisen for årest prekliniske underviser gikk til Jan Sognstad (medisinsk nomenklatur) og for årets kliniske undervisere gikk prisen til Ole Bjørn Tysnes (nevrologi). Begge fikk de hver sin vandreprokal, samt heder og ære. Alle nominasjonene finner du her.

Tildeling av ikke-studieplanfinansierte midler

Alle studentorganisasjoner tilknyttet medisinstudiet, som hadde søkt om ISFM for 2013 fikk sin tildeling med begrunnelse i begynnelsen av studieåret. For mer informasjon, trykk her.

Som dere ser, jobber MFU med mange saker som omhandler deg og din studiehverdag! Dersom du har innspill til MFU bes du å ta kontakt. Lik oss på Facebook!

Vil du bli en del av MFU? Still som kullrepresentant eller søk på friplass i MFU-styret til høsten!

Lykke til med eksamen, og god sommer!

MFU kåret til beste fagutvalg ved UiB!

18. mars 2013 ble Medisinsk Fagutvalg (MFU) den første vinneren av Studentparlamentet sin kåring av beste studentorgan ved Universitetet i Bergen!

Vi vil rette en stor takk til Studentparlamentet for prisen, som gir motivasjon til å stå på videre for MFU sine representanter. MFU består av mange engasjerte og ivrige studenter, og vi er avhengig av den innsatsviljen disse studentene viser frem!

MFU har det siste året vært svært aktive både i arbeidsgrupper for ny studieplan, i utarbeidingen av nye studentarbeidsplasser, arbeidsgruppe for profesjonalitetstrening, på internasjonale utdanningskonferanser, i arbeid opp mot medisinstudenters mentale helse, utbedring av utvekslingstilbudet og har hatt en aktiv rolle opp mot administrasjonen, da vi har representanter i de fleste råd og utvalg. MFU har klart å bli en synlig organisasjon i studentmassen, noe vi er stolte over.

Det er også viktig å huske på at uten et fakultet som evner å høre på studentene sine, hadde det ikke vært mulig for MFU å engasjere seg i en slik grad. Vi vil derfor samtidig rette en stor takk til administrasjonen ved Medisinsk-odontologisk Fakultet (MOF) for at de bruker studentene sine og hører på det vi har å komme med. Det er en nøkkel til at studentengasjementet blomstrer på mange fronter! Takk for det gode samarbeidet vi har hatt, og vil ha videre!

Vinnere mottar vandrepokal, heder og ære, samt 25 000,-. MFU vil fremover vurdere hvordan pengene kan brukes slik at de kommer flest mulig av vårt fakultet sine studenter til gode.

5545_579799662031128_136371433_n

Tildeling ISFM

MFU har nå klargjort fordelingen av Ikke-studieplanfinansierte midler for 2013.

Det har, i år også, vært nødvendig å foreta store kutt i forhold til hvor mye det har vært søkt om. Vi har forsøkt å gjøre dette så rettferdig som mulig, blant annet ved å se på hvor mange studenter dette gjelder, om det er et engangsbeløp/en organisasjon i oppstartsfase eller noe som vil være en kontinuerlig utgift, om organisasjonen er «tilgjengelig»/»synlig» blant studentene og hvordan tidligere tildeling har vært brukt.

Her er oversikten vi har kommet frem til.

Vi har forsøkt å formulere en kort begrunnelse for hver av organisasjonenes tildeling. Om denne ikke skulle være tilfredsstillende er det bare å ta kontakt med MFU.

Tildelte midler vil IKKE utbetales direkte men i etterkant mot dokumentasjon. Mer informasjon om dette har vært gitt i utsendt e-post.

Det av tildelingen en ikke benytter i løpet av 2013 vil IKKE overføres til 2014.

Neste mulighet for å søke om midler blir høsten 2013. Her vil det være et krav at de som fikk tildelt midler for 2013 kan dokumentere hva dette har blitt brukt til/skal brukes til.
Mer informasjon kommer etter sommeren.

Fagkritisk dag 2013

Savner du litt perspektiv på pensum? Er du lei av de trøtte bøkene? Lurer du på hvorfor du egentlig ville bli lege?
Torsdag 7. mars inviterer MFU til FAGFEST (fagkritisk dag) i store aud på Haukeland Universitetssykehus! Fagkritisk dag skal brukes til fagkritikk – og vi har i år valgt temaer som vi i varierende grad hører om på studiet: kommunikasjon og mental helse!Noen av spørsmålene vi i år vil belyse er:
Hvordan synes pasientene at vi kommuniserer med dem? Hvordan kommunisere med barn? Kommunikasjonstrening står på dagsorden før lunsj 7. mars! Etter lunsj er fokuset rettet mot mental helse blant studenter og leger. Hvordan kan vi på best mulig måte håndtere en hektisk og travel jobb? Trenger hverdagen å være stressende og hva kan vi gjøre for å unngå det?PROGRAMMET for dagen:

09:15 – 10:00 – CARL-ERIK TORP
Carl-Erik Torp hadde en flott karriere som fotballspiller, og nærmet seg landslagsdiskusjonen, da han segnet om med hjerteinfarkt på fotballbanen for Brann mot Sogndal 25. september 2011. Kom og hør han fortelle sin unike opplevelse, og hvilke refleksjoner han har gjort seg rundt vårt helsevesen!

10:15 – 11:00 – SIV ØVSTHUS
Som sykehusklovn er man en stor kontrast for barn som møter et skummelt sykehus. Hvordan kommuniserer man med barn som er syke, og hvordan fungerer klovnene som en kommunikasjonskanal for barna på hvordan de har det? Kan vi lære noe av klovnene?

11:00 – PAUSE med god mat og kaffe

11:30 – 12:15 – REIDAR TYSSEN
Norges ledende ekspert på psykisk helse blant medisinstudenter og leger kommer for å fortelle om sine funn etter en lang forskningskarriere. Tyssen er kjent som en dyktig formidler fra Universitetet i Oslo, og har kunnskap om noe som berører medisinstudenter mer enn noe annet – deres egen helse.

12:30 – 13:15 – PER EINAR BINDER
«Mindfullness og stressmestring» kan hjelpe deg gjennom en hektisk hverdag. Hvordan benytte disse på en god måte? Som en sprudlende foredragsholder med mye klokt på hjerte, kommer Binder for å fortelle om sitt virke! Her har vi medisinstudenter mye å lære – både for oss selv, men også for våre fremtidige pasienter!

13:30 – 14:15 – HERDIS ALVSVÅG
er sykepleier, lærer, sosiolog, pedagog og førsteamanuensis ved Haraldsplass Diakonale Høgskole i Bergen. Hun kommer for å snakke om dannelse i helsevesenet og boken hun har skrevet om dette. Har du folkeskikk nok til å bli en god lege?
Les anmeldelsen her: http://tidsskriftet.no/article/2021975/

BLI MED PÅ FAGFEST DU OGSÅ!

Årets prekliniske og kliniske underviser 2012

For 2012 ønsker MFU å kåre både årets prekliniske og årets kliniske underviser. Alle kandidatene er nominert av studentene, og vi håper de ser dette som en ære.

Vi ser med glede og beundring at ikke bare professorer men også disseksjonsveiledere og seminar ledere har blitt nominert. Det viser at det er god pedagogikk også utenfor auditoriumene.

Selve kåringen offentliggjøres og overrekkes på fagkritisk dag 7.mars.

Under følger nominasjonene for hver foreleser:

NOMINASJONER TIL ÅRETS PREKLINISKE UNDERVISER

Jan Songstad, foreleser i medisinsk nomenklaturlære

Jeg vil gjerne nominere Jan Songstad, foreleseren i nomenklatur til årets underviser. Han er både faglig og pedagogisk en utrolig dyktig foreleser, samtidig som det skinner gjennom at han bryr seg om studentene, og ønsker at vi alle skal klare eksamenen. Det at han også tar seg tid til å svare på utallige sms-er på egen fritid, synes jeg i seg selv er nok til at han burde vinne denne prisen!

Vil gjerne nominere Jan Songstad til prisen Årets underviser 2012. Han underviser førstekullingene i NOM – Medisinsk nomenklaturlære. Begrunnelse for nominasjonen: utrolig engasjert foreleser med veldig gode pedagogiske evner, samt det lille ekstra glimtet i øyet som gjør enhver forelesning til ren fryd og gøyt! Gjør et forholdsvis litt tørt tema veldig spennende og øker lærelysten hos studentene!

Fortjener prisen for å legge stor innsats i å videreformidle et fag han selv brenner for, og for å få med seg de aller fleste. Jeg mener Sognstad setter fingeren på noe viktig når han insisterer på at alle skal skrive for hånd, og ikke bruker powerpoints.

Og ekstra kred skal han ha for å gå rundt under eksamen å forsikre seg om at alle har det bra!

Aril Løge Håvik, disseksjonsveileder i nevrobiologi

Vil gjerne stemme på Arild som var disseksjonsveileder i Nevrobiologi i høst! Han er engasjert, i godt humør og veldig faglig oppdatert. Disseksjonsundervisningen ble mye kjekkere når han underviste! 

Ådne Svahn Dæhlin, disseksjonsveileder i organanatomi

Han er rett og slett den beste underviseren jeg har hatt på medisin!

Han er utolig kunnskapsrik, og formidler kunnskapen på en så pedagogisk og god måte! 

Ole Frithjof Norheim, foreleser i etikk og klinikk

Tydlig, sympatisk och alltid intressant ifrågasättande. Håller «öppna» föreläsningar där man som student känner sig som en deltagare, inte som en åhörare. Han upplyser oss på ett mycket bra sätt om ett ämne som är mycket viktigt och som kommer följa oss hela livet.

Øystein Hide, seminar leder i Ex-Phil

Fantastisk pedagog, otrolig motivationsförmåga och en mänsklig och närvarande lärare.

Olav Tenstad, foreleser i Organfysiologi

Tenstad underviste kull 10 i nyrefysiologi. Han gjorde dette på en svært engasjerende måte. Han er en av ikke altfor mange forelesere som klarte å aktivere kullet, og hadde kanskje sin største styrke i å kraftsamle undervisningen innenfor områder som vi umiddelbart følte var viktig, og som vi etter første kliniske runde på Haraldsplass fortsatt husker det vesentlige av, og kan bekrefte at det var bruk for kunnskapen om nyrefysiologien. Han inkluderte også andre fagfelt, og satte sirkulasjon og deler av endokrinologi sammen til en fornuftig helhet, og bidro således sterkt til forståelsen i disse feltene og. Hans praktiske kurs var også preget av stor entusiasme, der han også inkluderte tre studenter fra et høyere kull i deres særoppgave.

Tenstad skiller seg ut fra resten av foreleserne, og fortjener etter min mening prisen som beste prekliniske foreleser.

Årets prekliniske underviser 2012

 • Jan Songstad, foreleser i medisinsk nomenklaturlære (36%, 90 Votes)
 • Aril, disseksjonsveileder i nevrobiologi (5%, 13 Votes)
 • Ådne, disseksjonsveileder i nevrobiologi (8%, 19 Votes)
 • Ole Frithjof Norheim, foreleser i etikk og klinikk (14%, 34 Votes)
 • Øystein Hilde, seminarleder i Ex-Phil (6%, 15 Votes)
 • Olav Tenstad, foreleser i organfysiologi (32%, 80 Votes)

Total Voters: 251

Loading ... Loading ...

NOMINASJONER TIL ÅRETS KLINISKE UNDERVISER

Arvid Nilsen, foreleser i  dermatologi

Vil med dette nominere Arvild Nilsen. Han underviser fjerdeårstudenter.Han er en skikkelig hyggelig foreleser, som har relevante forelesninger og som virkelig brenner for faget sitt. Viktigst av alt får han studentene til å føle seg hjemme på hudavdelingen. Det har vært et fantastisk avbrekk fra hverdagen på Haukeland, hvor det ofte blir litt stort og upersonlig. Nilsen avslutter siste forelesning med kaffe og kjeks, og slår gjerne av en vits eller to:)

Han fortjener prisen, han har jobbet hardt for at studnetene skal få mest mulig ut av undervisningen, og dette er også hans siste undervisningsår før han går av med permisjon.

Jeg vil nominere Nilsen pga at han skaper et avslappende og åpent læringsmiljø! Han er interessert i studentene og viser dette på en god måte, slik at man føler seg ønsket i poliklinikker, kurs, forelesning etc

Ellen Økland Blinkenberg, foreleser i medisinsk genetikk

Klarde å gjere genetikkfaget veldig spennande. Er utruleg engasjert i faget sitt, men viser seg også utanfor auditoriumet. Ho er ein forkjempar for kvinnas rettigheiter og er flink til å sjå fleire sider av etiske problemstillingar. Ho engasjerar og er eit godt førebilete for andre kvinner.

Steinar Skrede, foreleser i infeksjonsmedisin

Med sitt glødende engasjemnet for indremedisin og undervisning er Steinar Skrede, også kjent som Haukeland sykehus egen dr. House, et åpenbart førstevalg når årets forelser skal kåres. Med kasus basserte praktiske problemstillinger greier han å skape entusiasme blant trøtte studenter. Kittel og hender nede i boksen er også faktorer som gjør han til en soleklar ener.

Per Eystein Lønning, foreleser i onkologi

FOR EN FORELSER!!! Er det noe man sitter igjen med etter seks år på medisinstudiet er det nettopp de forelesningen denne mannen har holdt. Under sine forelesninger, klinikker og kliniske demostrasjoner er det kun en ting som er i fokus – studentenes læring. Aldri kommer det en nølede strofe fra hans munn, og alle svar er fundamentert i den siste forskningen gjort på området. Ingen synsing og villfarelser fra denne mannen nei. Med sin rake og autoritære holdning får han det til å gå kaldt nedover ryggen på studentene. I fakultetets kullisser har han også vært en talsmann for opplæring i god undersøkelsestekninkk, noe som til tider har vært en mangelvare. Når folkehavet i haukelandskantina viker til side og lysene blinker skjønner man staks – PROFESSOR LØNNING ER PÅ VEI!

Ole Bjørn Tysnes, foreleser i nevrologi

Vi ønsker å nominere han fordi han er en inspirerende foreleser som får deg intressert i faget. Han bruker nesten utelukkende tavleundervisning, noe som gjør at han fokuserer på det viktigste. Han snakker også rundt emnet for å gi oss litt «kjøtt på bena», men dette på en måte som gjør at det blir mer spennende, og man skjønner sammenhenger. Det beste av alt er likevel når man etter en forelesning går på lesesalen og skal lese på det emnet vi har hatt om- og man finner ut at man kan det man leser allerede! Der er ikke hverdagskost på dette studiet: Vi lærer masse på forelesningen!

Atle Brun, foreleser i medisinsk biokjemi

For hans strukturerte og pedagogiske forelesninger

Anne Berit Guttormsen, foreleser i brannskade/intensiv/anestesi

Anne Berit er en levende engasjert forelseer som evner å formidle kunnskap i stor grad. Ho gjør ALLE forelesninger interaktive og levende og viser i stor grad at ho virkelig bryr seg om studentene.  Anne Berit brenner for at den kliniske undervsiningen skal være BRA, og for oss som går på siste studieår har ho virkelig vært med å gjøre en stor innsats for kurs, katastrofeøvelse, traumeuka osv. Ho fortjener i høyeste grad en nominasjon.

(og jeg vet at flere på mitt kull, 06b, er enig i dette)

Asgaut Viste, underviser i kirurgi, gastro

Viste virker oppriktig glad i studenter! Og i tillegg til å være en god kunnskapsformidler er han også med å belyse mange andre viktige sider av medisinen. jeg tror det er flere enn meg som gleder seg til Vistes forelsninger, og som synes han er en flink formidler. Han er dessuten flink til¨å vite hvor lista bør legges, uten å legge til alt for mye spesialistkunnskap  (ergo: han undervsiser faktisk dte vi bør kunne!)

Det er også hyggelig når man på en travel gastrokirurgisk avdeling blriønsket velkommen av Viste, som høyt og tydelig på morgenmøte spør hva man heter og annonserer for avdelingen at de har med to nye studenter idag. (det er en hyggelog måte å bli tatt imot på, og dessverre ofte en mangelvare)

Årets kliniske underviser 2012

 • Arvid Nilsen, foreleser i dermatologi (20%, 25 Votes)
 • Ellen Økland Blinkenberg, foreleser i medisinsk genetikk (4%, 5 Votes)
 • Steinar Skrede, foreleser i infeksjonsmedisin (7%, 8 Votes)
 • Per Eystein Lønning, foreleser i onkologi (9%, 11 Votes)
 • Ole Bjørn Tysnes, foreleser i nevrologi (21%, 26 Votes)
 • Atle Brun, foreleser i medisinsk biokjemi (11%, 14 Votes)
 • Anne Berit Guttormsen, foreleser i brannskade/intensiv/anestesi (19%, 23 Votes)
 • Asgaut Viste, underviser i kirurgi, gastro (8%, 10 Votes)

Total Voters: 122

Loading ... Loading ...

GOD JUL

Medisinsk Fagutvalg (MFU) vil gjerne ønske alle en god jul og ett godt nytt år!
Takk for ett aktivt og engasjerende 2012, og vi ser frem til å fortsatt jobbe for en bedre studiehverdag i 2013!