Studentrådgivning på MOF sine lokaler

Studentrådgivning på MOF sine lokaler:
Fra og med 24. oktober vil det være mulig å bestille studentrådgivning fra SIB på MOF sine lokaler (brakkene),  hver onsdag kl 09-11:30 ut semesteret.
Dette er en prøveordning som MFU (ved Mental Helse-gruppen ) og Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) har fått til i samarbeid, og vil gå ut dette semesteret. Dersom dette er vellykket og blir brukt av studentene, kan det være mulig å etablere dette tilbudet.
Påmelding skjer via SIB sine nettsider:
http://www.sib.no/no/raadgivning/bestille-veiledning
Viktig: Under ”Annet” må det presiseres at det ønskes studentrådgivning på Haukeland.
I tillegg kan vi anbefale avspenningstimer fra 24. oktober til 28. november (onsdager kl 15-16). Dette krever ingen påmelding. Les mer her:
http://www.sib.no/no/raadgivning/vare-kurstilbud/treningsgruppe-i-mindfulness  

Innspill til SP i turnussaken

MFU har sendt sitt innspill til SP i anledning turnussaken:

«Medisinsk fagutvalg (Mfu) ved Universitetet i Bergen går inn for at autorisasjonstidspunktet for leger flyttes til etter bestått medisinsk embetseksamen. Mfu ser i midlertid at det med dette vil være et økt behov for kvalitetssikring av praktisk undervisning underveis i studiet samt av studentenes praktiske ferdigheter ved endt studie. Det må også tas stilling til hvorvidt enkelte kliniske ferdigheter bør flyttes fra sjekklisten for turnusleger og inn i studieplanen for medisin.

Dersom opparbeiding av praksis tilsvarende turnustjeneste kan foregå ila grunnutdanningen, kan det føre til forskjellsbehandling av studenter som tar utdanningen i Norge. Studieåret i Norge er 10 månder. Ved andre utdanningsinstutisjoner i Europa er ofte studieåret kortere, og dette kan medføre en større mulighet til å opparbeide seg praksis underveis i studiet som kan godkjennes som turnustjeneste.

Ettersom Universitetet i Bergen er eneste norske universitet som fortsatt har karakterer, må det avgjøres hvordan søkere med karakterer vil vurderes opp i mot søkere uten karakterer.

Mfu går inn for at det innføres en avtalefestet kobling mellom turnus i sykehus og påfølgende periode i den kommunale helse- og omsorgstjenesten hvor sykehustjenesten gjennomføres før kommunetjenesten»

Ikke-studieplanfinansierte midler 2012

Studentutvalget ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet (MOSU) har fått i oppgave å fordele ikke-studieplanfinansierte midler ved fakultetet vårt. Det vil si at studentidrettslag, kor og andre foreninger kan søke som støtte til videre arbeid. Eksempler på grupper som mottok penger i fjor er Incisura, MSO, MVL, MiB, NFSH, Nmf Bergen osv.

Søknadsfrist er 10.10.12. Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli vurdert, uansett argumentasjon.

Søknaden skal leveres som et samlet pdf-dokument og skal innholde:

1. Brev med begrunnelse/beskrivelse av behov
Inkludert:
Antall medlemmer
        Plan for bruk av pengene
        Evt. bevilgning mottatt i 2012
        Tilgjengelig kontaktperson m/mailadresse og tlf.nr.

2. Budsjettforslag

Søknaden sendes til mfu@uib.no. Søknadsskjema ligger i vedlagt fil (husk at søknaden skal leveres som et samlet pdf-dokument).
NB! Organisasjoner som går på tvers av studieretninger sender søknad til mosu@uib.no

Tips til søknad:
– Søk om et realistisk beløp. Der er ikke slik at jo mer dere søker om, jo mer penger får dere.
– Ta utgangspunkt i fjorårets bevilgning når dere vurderer hva som er et realistisk beløp.

Dere vil motta en bekreftelse på mail om at søknaden er mottatt. Fordelingen vil bli gjort i løpet av januar/februar 2013, og ALLE vil bli underrettet om resultatet.
Skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt!

Mvh Kaisa Haugland
leder MFU

Søknadsskjema ISFM
Beklageligvis er det ikke mulig å legge søknadsskjema ut som .doc dokument. Se derfor mail fra Kaisa Haugland for .doc versjon av søknadsskjema

Mental Helse

Synes du kravene til deg som medisinstudent er urealistiske?
Ønsker du mer personlig tilbakemelding i løpet av studiet?
Hvordan har du det med studietilværelsen?

Medisinsk Fagutvalg (MFU) jobber for at din studiehverdag skal være så god som mulig. Vi opprettet nylig en «Mental Helse-gruppe», for å sette fokus på medisinstudenters mentale helse under studiet. For å undersøke hvordan medisinstudenter opplever sin hverdag på studiet, ønsker vi å gjennomføre en spørreundersøkelse. Det er VIKTIG at alle svarer på undersøkelsen, da den kan ligge til grunn som argument for ønskede endringer i studiet vårt.  Vi er avhengig av at nok studenter svarer til at undersøkelsen representerer alle medisinstudenter.
Dette er din mulighet til å påvirke!

Undersøkelsen finner du her:
https://miside.uib.no/dotlrn/clubs/det-medisinske-fakultet/msu/survey/

Frist for å svare på undersøkelsen er fredag 30. mars!

 

Vi kan også tipse om at Ingrid Neteland, medisinstudent og styremedlem i MFU, har hatt ett innlegg i Tidsskriftet for Den norske legeforening. Innlegget kan du lese her:
http://tidsskriftet.no/article/2238711

Per Brodal har kommentert innlegget, noe du kan lese her:
http://tidsskriftet.no/article/2238758

 

Mental Helse-gruppen

MFU 

Fagleg Blot – torsdag 1. mars

Treng du inspirasjon?
Lurar du på korleis det er å jobbe som lege?
Er du lei av store lesesal?
Lyst til å bli motivera av forelesning?

Då må du komme på «FAGLEG – blot» også kjend som fagkritisk dag. Me har invitera inspirerande, motiverande og interessante forelesarar for at du skal kunne nytte denne dagen til å sjå korleis det er å arbeide som lege. Medisinstudiet er langt og teoretisk, medan yrkeslivet er spennande og varierande. Denne dagen slepp du å notere fordi du er redd for å sovne!

Kom å møte forelesarane våre og sjå korleis kvardagen deira er!
KVAR: Store Auditorium, HUS
NÅR: Torsdag 1. mars kl 09.15

Program:
09.15: Indremedisinar, psykiater og mannen bak Noregs einaste hypokonderklinikk; Ingvard Wilhelmsen: «Det er ikke mer synd på deg enn andre» – om offerrollen
10.15: Anestesi- og militærlege Geir Strandenes tek oss gjennom historien om blod- og transfusjonsmedisin, og korleis ein kan anvende gamal lærdom i ein moderne sivil praksis til å redde liv. Kan nokon vere «walking blood bank»? Kan ein gje blod direkte frå ein person til ein annan?

11.15: Overlege i medisinsk genetikk, eit friskt pust av ein forelesar og aktiv samfunnsdebattant; Ellen Økland Blinkenberg: «Tradisjonell fosterdiagnostikk vs PGD: etiske utfordringer» – om diagnostikk allereie før graviditeten er eit faktum: preimplantasjon genetisk diagnostikk på godt norsk. I dag kan ein velje kjønn og velje vekk sjukdom – kva bringer framtida? Designerbaby?

12.00 – 12.30: Lunsj

12.30: Engasjera samfunnsmedisinar Birgit Lie, leiar av Psykososialt team for flyktningar i Agderfylkene og Telemark; «Migrasjonshelse» – med menneskerettar som drivkraft. Den auka migrasjonen og globaliseringa har gjeve helsevesenet nye og spennande oppgåver i Noreg. Kva er utfordringane og moglegheitene? Samanheng mellom vår praksis og internasjonale konvensjonar vil også bli berørt.

13.30: Psykiater Ole Jan Røvik, frå Institutt for Psykoterapi i Oslo: «Legers egen psykiske helse og utbrenthet blant leger» – tek perfeksjonismen oss til slutt?

Velkommen til en spennende dag!

Helsing
MFU

Årets Foreleser 2011: Ole Frithjof Norheim, Medisinsk Etikk

Årets Foreleser 2011 skapte godt engasjement blant studentene, 205 stk avga sin stemme. Vinneren ble prof. Ole Frithjof Norheim, for sin innsats som foreleser og faglig ansvarlig for Medisinsk Etikk.

Vi gratulerer Norheim med prisen, og håper han har mulighet til å forelese og motta prisen på Fagkritisk dag, 1. mars 2011.

 

Nominasjonene for Ole Frithjof Norheim:

– Jeg vil gjerne nominere Ole Frithjof Norheim, som underviser i Medisinsk Etikk. Ingen sover i timene, de aller fleste møter opp. Han inviterer GODE gjesteforelesere rett som det er, hvilket gir større bredde og variasjon. God stemme å høre på. Engasjert i faget sitt, setter i gang gode diskusjoner. Tar hensyn til at vi som sitter i salen har ulike meninger og syn på ting. Sikker på faget sitt, samtidig som han ikke legger sjul på at mange temaer er vanskelige og at det ikke finnes noe fasitsvar.

– Jeg vil gjerne få nominere Ole Frithjof Norheim, hovedforeleser i etikk for kull ’11 til årets foreleser. Det er ingen andre forelesere vi har hatt som har engasjert så mye, og det er ingen situasjoner jeg gleder meg mer til å bli ferdig utdannet enn når jeg går ut fra en etikkforelesning.

 

De andre nominerte var Olav Tenstad, Reidar Myklebust, Aurora Martinez, Ingvar Wilhelmsen, Erik Johnsen, Asgaut Warland, Trond Markestad, Øystein Bruserud, Ole-Erik Iversen, Kristian Sommerfeldt og Torvid Kiserud.

Hvem er «Årets Foreleser 2011»?

MFU Bergen har i år fått mange nominasjoner til «Årets Foreleser 2011». Fjorårets vinner var Jan Songstad, mangeårig underviser i Medisinsk Nomenklaturlære, som derfor ikke er nominert i år. At undervisningen hans fremdeles holder ett høyt nivå er det derimot ingen tvil om, da flere ønsket han nominert også i år.

Av de nominerte er det forelesere fra mange kull. Vi håper de nominerte tar det som en ære, og at engasjementet for denne prisen er høyt blant studentene.

Under pollen kan de forskjellige nominasjonene leses.
Det er mulig å stemme frem til 16. februar kl 12:00.

Hvem synes du er "Årets Foreleser 2011?

 • 1: Olav Tenstad (6%, 13 Votes)
 • 2: Reidar Myklebust (21%, 43 Votes)
 • 3: Ole Frithjof Norheim (29%, 60 Votes)
 • 4: Aurora Martinez (0%, 0 Votes)
 • 5: Ingvar Wilhelmsen (10%, 21 Votes)
 • 6: Erik Johnsen (3%, 7 Votes)
 • 7: Asgaut Warland (4%, 8 Votes)
 • 8: Trond Markestad (8%, 17 Votes)
 • 9: Øystein Bruserud (2%, 5 Votes)
 • 10: Ole-Erik Iversen (6%, 13 Votes)
 • 11: Kristian Sommerfeldt (7%, 14 Votes)
 • 12: Torvid Kiserud (2%, 4 Votes)

Total Voters: 205

Loading ... Loading ...

1: Olav Tenstad

– Jeg nominerer Olav Tenstad som er foreleser i ORG1FYS.
Olav Tenstad var fantastisk! Han visste akkurat hvordan powerpoint skal brukes (kun som støtte – og uten tettskrevet tekst). Han hadde et brennende engasjement og var svært god til å gi studentene et innblikk i forskningen, bl.a. ved å forklare muligheten for å bruke PET for å bestemme GFR på en mer presis måte enn gjennom kreatinin. I tillegg gjorde han labforsøket til et reelt vitenskapelig forsøk, som dermed gav oss studenter mye større innsikt. Kombinasjonen av svært gode forelesninger og måten han brakte aktuell forskning frem til studentene gjør at Tenstad er min kandidat til foreleserprisen
Olav Tenstad – Fysiologi (med1orgfys), 2.året medisin
– begrunnelse: Har gjort til delse tunge emner i fysiologien lett tilgjengelig med engasjerende forelesninger og gode læringsstrategier. Foreleser med entusiasme og glød og inspirerer studenter til tenkning, forundring og begrensing. Tenstad har vist at det går ann å balansere mellom det folkelige og det høy-akademiske.

2: Reidar Myklebust

– Reidar har vert ein av dei mest pedagogiske av foreleserane og greier å gjere den oppgåva som for mange andre er umogeleg: å fokusere på det viktige. Han har også godt humør, tydeleg engasjement og god tone med alle studentane på disseksjonssalen. Eg synes Reidar fortjener prisen:)
Jeg har nok hele kull ’10 bak meg (og sikker også kull ’11 fra mai-juni av), når jeg nominerer Bømlos egen Reidar Myklebust til årets foreleser. Helt fra makroanatomien i mai til nevrobiologi i august, har han hatt vår fulle oppmerksomhet og hyppige latterkuler. Vi har lært så utrolig mye av god gammeldags tegning på tavla og piler. Følger du ikke med, får du heller ikke svar. Her nytter det ikke å se på PowerPoint senere.
Det lyser gjennom at Reidar er en mann proppfull av kunnskap, og ikke er redd for å dele den. Dette, blandet med en avslappet holdning og ekte tro på studentene, gjør enhver time med ham til en god opplevelse.

– Jeg vil nominere Reidar Myklebust.
Han har forelest i makroanatomi og organanatomi.
Grunnen til at jeg ønsker å nominere han, er fordi han er veldig opptatt av at elevene skal gjøre det bra, og stiller opp på disseksjonssalen for gjennomgang for de stakkara sjelene som kommer opp i muntlig og lærer dem alt som læres kan, på tross av at det går utover egen fritid!
Når kull 10 fikk høre at Myklebust skulle være eksaminator på muntlig eksamen i organanatomi, kom det et gledeshyl fra samtlige, noe som illustrerer godt hvordan han er som foreleser.

– Eg vil gjerne nominere Reidar Myklebust som årets forelesar 2011. Han har forelest i emnet MED1MANA og har også hatt eit par forelesningar i MED1NEVRO. Grunnen til at eg vil nominere han, er at han er ein dyktig foreleser med stor pedagogisk innsikt. Samtidig yter han det «lille ekstra» for studentane sine. Hans dør står alltid open om me treng hjelp med noko. Han er rett og slett årets foreleser etter mi meining.

3: Ole Frithjof Norheim

– Jeg vil gjerne nominere Ole Frithjof Norheim, som underviser i Medisinsk Etikk. Ingen sover i timene, de aller fleste møter opp. Han inviterer GODE gjesteforelesere rett som det er, hvilket gir større bredde og variasjon. God stemme å høre på. Engasjert i faget sitt, setter i gang gode diskusjoner. Tar hensyn til at vi som sitter i salen har ulike meninger og syn på ting. Sikker på faget sitt, samtidig som han ikke legger sjul på at mange temaer er vanskelige og at det ikke finnes noe fasitsvar.

– Jeg vil gjerne få nominere Ole Frithjof Norheim, hovedforeleser i etikk for kull ’11 til årets foreleser. Det er ingen andre forelesere vi har hatt som har engasjert så mye, og det er ingen situasjoner jeg gleder meg mer til å bli ferdig utdannet enn når jeg går ut fra en etikkforelesning.

4: Aurora Martinez

– Jeg synes at Aurora Martinez bør nomineres til årets foreleser.
Hun foreleser i BIOBAS i biokjemi og molekylærbiologi.
Aurora Martinez fortjener denne prisen fordi hun har en helt egen måte
å formidle pensum på. Hun har humor i forelesningene og skaper relasjoner
ved å gi gir proteiner egenskaper
som akkurat som mennesker. På denne måten får man et helt annet forhold
til molekylene samtidig som det er morsomt å lære.

5: Ingvar Wilhelmsen

– Ingvar Wilhelmsen – indremedisin 5. semester på haraldsplass – utrolig flink formidler av faget, i tillegg til at han tar opp mere omfattende og tverrfaglige problemstillinger som interaksjonen mellom lege/pasient, og forholdet mellom psykiatri og somatikk

6: Erik Johnsen

– Navn: Dr. Erik Johnsen
Emne: Psykiatri (Schizofreni)
Begrunnelse:
Eminent formidling av et tema som er svært omfattande, komplisert og viktig! Klarer å gjøre temaet tilgjengelig og forståelig. I tillegg til at han tar høyde for studentenes kunnskapsnivå, har han et klart budskap han ønsker å formidle i sine forelesninger.
En verdig nominert!!

– Erik Johnsen – psykiatri 9. semester på sandviken – flink å formidle, smittende engasjement for faget, uformell og behagelig stil, mindre autoritær/formell foreleser

7: Asgaut Warland

Asgaut Warland – øre/nese/hals 7. semester haukeland – humør- og humorfylt foreleser, interessert og engasjert i faget, flink å formidle «praktisk og anvendelig» kunnskap fremfor teori

8: Trond Markestad

– Pediatri
Han kombinerer god faglig kunnskap og klinisk erfaring fra flere deler av helsevesenet med engasjerte og gode forelesninger. Relevante kliniske sykehistorier fra egen legegjerning både i sykehus og ute. Godt humør og humor. Alltid god stemning og gogt læringsutbytte i hans forelesninger. Har fokus på det som er vanlig, viktig og relevant for oss videre. Innvolverer studentene. Gode forelesningsnotater. Og for en fantastisk dialekt.

9: Øystein Bruserud

Indremedisin (hematologi)
Held gode, oversiktlege og klinisk relevante førelesingar. Har også gjort seg flid med å skriva ei grundig momentliste.

10: Ole-Erik Iversen

– Professor ved Kvinneklinikken
Har forelest om klimakteriet-behandlingen av klimakterielle plager,
P-piller-virkning og bivirkninger av disse. Har også forelest om
Cervixcancer og effekt av HPV vaksine.

Særlig forelesningene om HPV vaksine var påfallende da Iversen viste
til all forskning som er gjort om emnet, og motbeviste det meste av
hva vi har blitt lært tidligere på studiet. Det samme kan sies om
behandlingen av klimakterielle plager og bivirkninger av P-piller hvor
Iversen særlig tar tak i hva befolkningen generelt tror, og hvilken
virkning media har på dette.

Iversen møter hver forelesning vel forberedt, og lar aldri et spørsmål
ligge. De fleste forelesningene går på overtid, da de fleste av
Iversens emner åpner for diskusjon.

11: Kristian Sommerfeldt

Professor Barneklinikken
Har undervist i det meste av hva som omhandler feltet barnenevrologi.
(Migrene, muskelsykdommer, nevrologisk undersøkelse etc.)
Sommerfeldt er en av de mest engasjerte foreleserne ved studiet. Han
bruker det meste av tiden til å spørre oss hvilke
differensialdiagnoser vi mistenker, hvilke undersøkelser vi ville
gjort osv..

12: Torvid Kiserud

KK. (gyn/obs)
Engasjert og flink! Og globalt engajsert! levende og engasjerende
forelesninger!
(Samt: han er utrolig snill og vennlig overfor pasineter og studneter!)